ഓഫര്‍

സുകുമാരന്‍ :”ഇന്നലെ എണ്റ്റെ വീടൊക്കെ കുലുങ്ങി”.”വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ എല്ലാം തകര്‍ന്നു”. സര്‍ദാര്‍ :'”എണ്റ്റെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലേ തകര്‍ന്നാനേം”.
“പക്ഷേ ഞനവള്‍ക്കൊരു സാരി ഓഫറു ചെയ്തപ്പോള്‍ പ്രശനങ്ങളൊക്കെ സോള്‍വായി”…. !

Post Your Comments

Leave a Reply