Brocheva – Sankarabharanam- Lyrics

By Surya / Published on Monday, 08 Aug 2011 06:29 AM / No Comments / 158 views

Brocheva aa revarura..
Ninu vinaa raghu varaa nanu (brocheva)
Nee charanaambuja mulune (2)
Vida thaala karunaala vaala(brocheva)

Oh chathuraanana vibanditha
Neeku paraakela nayyaa (oh chathura)(3)
Nee charithamu pokada leninaa
Chintha theerthi varamu lechi vegame(nee)
Sa sanidha padha nisa nini dhadha pama pa dha ma
Ga ma pa dha ni sanidhapama nidhapama
Gama padha magarisa sama gama padha ma
Padhani sasarini ninisadha dhadhani pa dha
Mapadhani sanidhapa magamanidhani padhama
Padhani sama garisa risa nidhapa
Sanidhapama gama padhani

Seethaa padhe naa pai neekabhimaanamu ledha aa. (2)
Vaathaathmachaa chitha paadhaa
Naa moralanu vina raadhaa
Bhaasura mukha kari raajunu brochina
Vaasudhevudavu neevu kadhaa (bhaasura 2)
Naa paadhakamilla pogotti gattika
Naa aa cheyee gatti viduvaka

Sa sanidha padha nisa nini dhadha pama pa dha ma
Ga ma pa dha ni sani dhapama nidhapama
Gama padha magarisa sama gama padha ma
Padhani sasarini ninisadha dhadhani pa dha
Mapadhani sanidhapa magamanidhani padhama
Padhani sama garisa risa nidhapa
Sanidhapama gama padhani (brocheva)

Post Your Comments

Leave a Reply